Art in life

Art Gallery O-68 is uitgebreid met Art in Life, gevestigd in de naastgelegen villa. Daar is alle ruimte om werk te laten zien van diverse kunstenaars die al eerder in Art Gallery O-68 hebben geëxposeerd. In totaal zijn er negen stijlvolle kamers, verdeeld over drie verdiepingen met werk te koop ook via de webshop.

Een kijkje in ArtinLife met werken uit de webshop

Kunstenaars die in O-68 exposeerden en van wie werk te koop is in ArtinLife

alfabetisch op achternaam:

Hedendaage kunst:

Elies Auer, Dovrat Amsily-Barak, Maureen Bachaus, Eugène Brands, Beverly Brodsky, Christina de Vos, Arlene Diehl, Annette Haeberling, Ellen Jess, Edgar Knoop, Theo Kuijpers, Gillian Meijer, Jan Pater, Tineke Porck, Aracelly Scheper, Richard Schur, Marena Seeling, Jan Swart, Els van ‘t Klooster, Casper Verborg, Coen Vernooij

Modern:

Salvador Dali: houtgravures bij Divina Commedia van Dante

Aboriginal:

Maringka Burton, Nelly Coulthard, Barbara Derose, Aaron Hayden, Pansy Hicks, Neta Knapp, Rita Rolley, Rene Sundown, Doris Teamay, Kaylene Whiskey, Louise Whiskey, Karen Wright

Art in Life is voor meerdere doeleinden geschikt. Galeriehouder Anne Mie Emons gaat naast de verkoop van moderne en hedendaagse kunst ook ‘Artists Talks’ organiseren, een lezingencyclus die in de Epona-kamer zal plaatsvinden.”

Artist’s talks 2017

maandag 3 april: Coen Vernooij: Hedendaagse kunst… looking good, looking bad
maandag 10 april: Eugene Terwindt:  Hedendaagse kunst… tussen constructie en emotie
maandag 1 mei: Maureen Bachaus:  Hedendaagse kunst…kan een idee de wereld veranderen?
dinsdag 9 mei: Casper Verborg:  Hedendaagse kunst… puur natuur of smaakversterker?

Epona is de naam van een kunstpraatgroep die zesmaal per jaar bijeenkomt om ervaringen uit te wisselen over een vooraf afgesproken tentoonstelling in Nederland of soms daarbuiten. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de galeriehouder. (info@gallery-o-68.com).