De website van Art Gallery O-68 is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Art Gallery O-68 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op de website van Art Gallery O-68 voorkomen. Art Gallery O-68 kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan een computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website.
De inhoud van de website van Art Gallery O-68, inclusief alle afbeeldingen, valt onder het copyright van Art Gallery O-68, tenzij anders vermeld. Het auteursrecht van alle op deze site afgebeelde kunstwerken ligt bij de desbetreffende kunstenaar. Deze afbeeldingen mogen zonder nadrukkelijke toestemming van de kunstenaar niet gebruikt worden. Alle andere afbeeldingen op deze website vallen onder het copyright van Art Gallery O-68 of van de fotograaf, die de afbeelding gemaakt heeft. Daarom mag niets wat voorkomt op deze website worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere manier, zonder schriftelijk toestemming van de kunstenaar of van Art Gallery O-68. Op alle informatie van deze website site berust copyright. Dus is ook overname van delen van de tekst voor gebruik in een andere website of documentatie is alleen toegestaan na toestemming van Art Gallery O-68.
Art Gallery O-68 houdt de website naar beste inspanning actueel. Indien vermeld, zijn prijzen zijn in € inclusief BTW, tenzij anders vermeld; prijswijzigingen voorbehouden. Art Gallery O-68 aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor prijzen welke onjuist zijn weergegeven. Kunstwerken die volgens deze site nog in stock zijn, kunnen intussen zijn verkocht.
Op deze website is de volgende voorwaarde van toepassing:
kennelijke type, tel- of toetsfouten voorbehouden.