Expositie

Intertwined Surroundings

Datum - 11/06/2023 - 09/07/2023

Annebel Bruschinski en Lise Sore

Het werk van twee geëngageerde kunstenaars komt samen in een tentoonstelling waarbij het thema identiteit centraal staat. Beiden onderzoeken welke invloed hun omgeving heeft op hun identiteit en geven de voorkeur aan een tactiele verwerking van hun materiaal. Diverse soorten textiel, in elkaar geweven en/of gekleurd komen samen in een uitwisseling van materialen, gedachtes en gebaren.

Pictures

Tijdens de opening op 11 juni zal er een performance te zien zijn van Ratri Notosudirdjo (Jakarta 1994). Notosudirdjo is een interdisciplinaire kunstenaar uit Bali, Indonesië en momenteel gevestigd in Rotterdam. In haar onderzoek en praktijk houdt zij zich bezig met de- en postkoloniale theorie. Hierbij staat het vertellen van verhalen centraal in zowel historische als hedendaagse contexten. Vaak worden mechanismen onderzocht die de culturele en poëtische identiteit mogelijk maken.

Foto’s performance

 Ratri Notosudirdjo

Annebel Bruschinski (Delft 1998) staat stil bij de intimiteit tussen mens en textiel. Ze bewerkt gevonden textiel met zeep, creëert menselijke voorwerpen en verricht onderzoek naar intimiteit in de dagelijkse rituelen. Textiel wordt geweven en samengeknoopt tot een netwerk van koorden, de koorden van ecologie, psychologie en consumentisme. Kleding, draagt op een dramatische wijze bij aan de achteruitgang van het milieu. Bovendien toont kleding het tempo en de omvang van de menselijke koopverslaving. Wat, onbedoeld, textiel en zeep verbindt met consumentisme, feminisme en ecologie. Annebel Bruschinski is afgestudeerd aan de HKU en woont en werkt in Rotterdam. Zij heeft een aantal exposities gehad, onder andere bij de NEON foundation en The New Current.

Lise Sore (Niamey 1986) maakt autobiografisch werk waarin ze de beschouwer deelgenoot maakt van uiterst kwetsbare ervaringen. Sore bestudeert vastgelegde emotionele momenten alvorens deze om te zetten in hyperrealistische tekeningen waarin de kijker wordt meegenomen in het gevoelswezen. Herinneringen en de invloed hiervan op identiteit spelen een belangrijke rol in haar werk. Vanuit deze thematiek wordt Sore’s onderwerp gaandeweg breder en ontstaat ook ruimte voor landschappelijke elementen. Lise Sore werd geboren in Niger, West Afrika en woont en werkt in Breda. Sore’s werk werd getoond in onder andere Stedelijk Museum Breda, CODA Apeldoorn en PARK Tilburg. Tijdens Big Art 2020 was het monumentale zelfportret van Sore de eyecatcher.