Expositie

Mystery Mining

Datum - 23/03/2014 - 21/04/2014

Maureen Bachaus

Uit de toespraak bij de opening van de expositie ‘Mystery mining’ door Anne Mie Emons

Maureen Bachaus is al een erg succesvol kunstenaar, die zich heel snel ontwikkelt en ook al behoorlijk bekend is, in Nederland en buitenland. Een groot project van haar vorig jaar was een metershoge sculptuur in opdracht van de Rabobank geplaatst in Herten, Roermond, op een rotonde, 3500 kilo zwaar, een wolk van inspiratie, creativiteit en nieuwe ideeën: de GEDACHTENWOLK.

Ze is benaderd door David Goldenberg, de kunstenaar die in 2013 het paviljoen van Engeland op de Biënnale van Venetië heeft vormgegeven. Hij heeft haar geselecteerd voor zijn nieuwe groep van 3 tot 6 mensen die gedurende enkele jaren in diverse musea en expositiecentra op plekken in de wereld  geëxposeerd zullen worden om daarna (in totaliteit) opgenomen te worden in een Biënnale of een soortgelijk ‘event’.

 Ze heeft dit voorjaar drie tentoonstellingen

1. In Brussel een openluchtluchttentoonstelling samen met anderen waar ze installaties showt, opening volgende week 29 maart.
2. Vanaf 6 April een solo-expositie bij Namen in België, met de titel ‘Voices’. Daar zullen fotoprints, assemblages, installaties en video-art te zien zijn. Ook wordt daar het boek gepresenteerd ‘The vulnerability project’, waarin foto’s zijn opgenomen van dat grote project samen met gedichten van Katryne Poortman en het videoproject ‘Freedom’ dat gestart is tijdens de ‘art residency’ van Maureen in Macedonië vorig jaar.
3. En dan deze zeer bijzondere tentoonstelling van niet eerder geëxposeerd werk hier in Velp, waarin deze succesvolle kunstenaar haar ontwikkeling tussen 2004 en 2009 toont.

Eerst iets over de titel: Mystery mining, het delven, naar boven halen, van mysteries. Die titel werd getriggerd door dit werk,‘manteia alley’, het divine, heilige laantje. Het Griekse woord Manteia is moeilijk te vertalen, een voor ons moeilijk begrip. Zowel heilig als obscuur, metafysisch. Helemaal niet in de zin van religie, maar in de zin van diepste waarden, diepste beleving. Manteia in de wereld van de bioinformatica is een ‘data mining system’ waarin verschillende gegevens en tools gebruikt worden om hypotheses te testen wat betreft complexe biologische vraagstukken.

Maureen Bachaus delft, zij brengt het essentiële van mensen naar boven. Al haar werken zijn eigenlijk portretten. Ze onderzoekt de menselijke psyche. Wie zijn wij? Hoe zijn wij zo geworden? Zit het in onze genen? Of spelen ‘memes’, memen in het Nederlands, een meer belangrijke rol. Een ‘meme’ is net als een gen een informatiedrager, maar dan voor ideeën. Daar gaat het bij Bachaus om: de menselijke psyche, vrijheid van meningsuiting, menselijke identiteit.