Alexandra Arshanskaya

Werken

Foto’s van de opening met ‘live performance’ van Alexandra en Sharon Stewart. Het was een zeer geanimeerde, druk bezochte, opening. De tentoonstelling loopt tot en met zondag 5 oktober. Dan zal die performance ook weer uitgevoerd worden door dit kunstenaarsduo (15.30 uur).

no images were found

Uit het persbericht:

Beeldend kunstenaar Alexandra Arshanskaya maakt gebruik van verschillende technieken waaronder schilderen en tekenen, met daarnaast ook optredens. Haar werk is gewijd aan het waarnemen van de ruimte. Alexandra’s kunstpraktijk begon als een brede verkenning van ruimtelijke verschijningsvormen, zoals architectuur, stedelijke landschappen, perspectief, verdwijnpunten, oppervlakken, en kruispunten. Haar werken zijn bespiegelingen op de werkelijkheid. In haar schilderijen en tekeningen wekt ze een sterk gevoel van diepte en ruimte. Hierbij maakt ze gebruik van het samenspel van licht en schaduw, en van de illusies van perspectief en oneindigheid. Het emotionele aspect van de ruimtelijke waarneming speelt daarbij een belangrijke rol. Het wezen van haar werk bestaat uit de complexe versmelting van interne en externe werelden. Om de ruimtelijke indruk te benadrukken schildert Alexandra vaak door op de zijkanten van haar doeken. Zo wordt het vlakke beeld een 3-dimensionaal object. Alexandra maakt gebruik van levendige heldere kleuren en zacht vloeiende overgangen tussen die kleuren. Ze waardeert de klare lijn en gebruikt een heel precieze penseeltechniek.

Deze kunstenaar beschouwt de ruimtelijke waarneming als nauw verbonden met de tijd. Zij verkent de ruimte door weergave van beweging in de tijd. Ook dat aspect wil zij in haar kunst tot uiting brengen. Om vorm te geven aan dit aspect van “ervaren” van ruimte  breidde zij haar kunstpraktijk uit met ‘live’ optredens. Door te tekenen en te schilderen voor de ogen van de kijker wordt het publiek opgenomen in het creatieve proces op het moment van de schepping. Als dit gebeurt in samenhang met ‘live’ muziek en/of dans, verbreedt zich de ervaring van ruimte en tijd voor de toeschouwer: beeld, geluid en ruimte verbinden zich tot een nieuwe eenheid.

Alexandra Arshanskaya studeerde exacte wetenschappen aan de Universiteit van Sint-Petersburg, Rusland, en behaalde het Bachelor of Art diploma aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag) in 2012. De laatste jaren heeft ze deelgenomen aan verschillende kunstprojecten en tentoonstellingen en optredens in Nederland, Londen (UK) en Sint-Petersburg (Rusland). Zo werkte zij onder andere samen met het Residentie Orkest.