Werken Marena Seeling

Biografie

Marena groeide op in een dijkhuis met uitzicht op de Waal en de uiterwaarden. Tijdens haar jeugd is het silhouet van de oprukkende industriële bebouwing een vanzelfsprekend onderdeel van de horizon. Dit beeld van het geïndustrialiseerde polderlandschap bij haar geboortedorp Weurt komt terug op de schilderijen van Seeling. Op het snijvlak van figuratie en abstractie onderzoekt zij het geziene, hoe de ervaring van ruimte zich verhoudt tot het platte vlak van het canvas en de opbreng van verf. Het gecalculeerde toeval is essentieel in haar werk. De kwaststreek is belangrijk. Deze geeft richting, vorm en kader. Kleur is tijdens dit proces de aanjager en het witte doek zijn tegenhanger als de ultieme ruimte. In 2012 gaat Marena terug naar Weurt voor het project “Schetsen aan verrommeling. De tegenstrijdigheden in het geïndustrialiseerde landschap dagen haar uit die ruimte te definiëren. De serie aquarellen, “en plein air” daar gemaakt, maakt deel uit van de expositie in Art Gallery O-68.

Haar werk bevindt zich in collecties van diverse overheden en particulieren. Ze ontving projectsubsidies van de provincie Gelderland.

CV Marena Seeling