Sibylle Eimermacher

Ore Body

Prijzen €650,- tot €2600,-

Biografie Sibylle Eimermacher

In het werk van Sibylle Eimermacher (1979) nemen stenen en gesteentes een centrale plaats in om de ambivalente relatie van de mens tot de natuur te bevragen. We leven in een tijdperk waarin we ons genoodzaakt zien om de balans tussen mens en aarde te herstellen. Tegelijkertijd zoeken we voortdurend naar het evenwicht in onszelf op fysiek en mentaal niveau. Voor dit doel putten we kracht en energie uit de natuur. We brengen stenen en mineralen onze culturele context binnen door ze uit hun oorspronkelijke context te isoleren en er een nieuwe vorm, plek en functie aan toe te wijzen. In haar werk bekijkt Sibylle Eimermacher de manieren waarop we de connectie met stenen zoeken, via hun materialiteit, energetische werking of als spiegel voor onszelf. Vragen over de reële of denkbeeldige grens tussen cultuur en natuur en over onze positie in de wereld spelen daarbij een essentiële rol.

Zie ook: http://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/naakte-waarheid

CV Sibylle Eimermacher