EPONA discussie over David Hockney in het Ludwig-museum

De EPONA- groep kwam in O-68 bijeen om de expositie van David Hockney in museum Ludwig in Keulen te bediscussiëren. Samen bereikten we dezelfde genuanceerde conclusies als kunstcriticus Alistair Sooke die deze expositie bezocht in de Royal Adamemy of Arts in London, 2012. Zie zijn commentaar in youtube video in The Telegraph.

Artikel in de kunstkrant van januari/februari

http://www.kunstkrant.com/kunstkra.nsf/kunst/Home

Ik probeer altijd op pagina 3 van de kunstkrant te staan met mijn galerie. Ik vind het een leuke vorm van PR; je kunt wat uitleg geven over je tentoonstelling, meer dan op een uitnodigingskaart, en anders dan op een website. Bezoekers van mijn en andere galeries en musea kunnen de kunstkrant gratis meenemen.

Continue reading

Waardering gemeente voor O-68

Harriet Tiemens, wethouder cultuur van de gemeente Rheden hield de openingstoespraak bij de start van de expositie van Gillian Meijer in september. Zij liet weten dat  Gallery O-68 een welkome toevoeging is aan het kunstpalet van Velp, een dorp dat de potentie heeft om een echte kunstplaats te worden.

EPONA kunstpraatgroep

EPONA komt bij elkaar in O-68 om te discussiëren over hedendaagse kunst. Eerste keer 30 oktober. Volgende bijeenkomst 27 november; ieder zal 5 minuten spreken over expositie Anish Kapoor in museum Tilburg. De groep bestaat uit  maximaal 12 personen per keer. Acceptatie op basis van tijd van aanmelding op het contactformulier van deze website.

Nieuwsbrief expositie Aboriginal Art zondag 28 oktober t/m zondag 25 november

PERSBERICHT
Velp, 20 oktober 2012

Art Gallery O-68 exposeert werk van Edward Blitner, Maringka Burton, Mary Charles, Millre Coulthard, Nellie Coulthard, Barbara Derose, Aaron Hayden, Pansy Hicks, Neta Knapp, Michael Mongoo, Rita Rolley, Emma Singer, Rene Sundown, Doris Teamay, Beryl Walsh, Louise Whiskey, Kaylene Whiskey en Karen Wright van 28 oktober t/m 25 november.

Introductie door Prof. Dr. John de Jong, taalkundige om 15.30 uur.

Deze kunstenaars wonen en werken in het woestijngebied van Western Australia, Northern Territory en South Australia. Oorspronkelijk werden deze werken in zand en op rotsen gemaakt. Het zijn communicatiemiddelen, taal om elkaar te vertellen over rotsen en reizen, familiebanden en het landschap, sterk geabstraheerd, “dreamings”, ceremonies, verhalen vergankelijk in het zand. Pas sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is men door toedoen van kunstdocent Geoffrey Bardon vergelijkbare werken gaan maken met acrylverf op doek. Veel musea en particulieren kochten werken en sommigen uit de aboriginal gemeenschap verweten de kunstenaars dat ze geheimen bloot gaven in hun schilderijen.

Gallery O-68 is een jonge galerie in Velp, Gelderland, bij Arnhem, voor moderne en hedendaagse kunst die ruimte biedt aan gevestigde nationale en internationale kunstenaars met werk in verschillende technieken. Daarnaast brengt de galerie startende talentvolle kunstenaars onder de aandacht. De galerie is voor iedereen die zich wil laten raken door de schoonheid van kunst en adviseert particulieren en bedrijven over aankoop en opbouw van collecties.