Mariska de Groot

Prijs: (€950)

Over Nibiru:

Nibiru is the 9th planet passing our solar system, once every 3000 years. During her performance at Art Rotterdam 2017 Mariska De Groot (1982, NL) intends to track the trace and shape of Nibiru with a simple handmade apparatus. Her artwork, ‘Nibiru’, is an analogue and mechanical performative installation, wherein her simple rhythmical body movements activate a squeaky drawing machine that creates complex mathematical images. Noises of friction are amplified and light-sensitive speakers, which scan the changing projected geometric image, create sound patterns. Tracing Niburu is recorded on glass plates resulting in tangible works of art. Mariska will give the performance a number of times during the fair. The glass plates are for sale.

Impressie van de performance van Mariska de Groot en de prijsuitreiking op het journaal van TV Gelderland: http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws

Juryrapport:

Mariska de Groot werkt met toon en klank, licht en schaduw, waarbij het visuele en auditieve een eenheid vormen, elkaar bepalen. Licht en schaduw worden gegenereerd door schijven met gaten en niet door foto’s of lichtdoorlatend, bedrukt materiaal. De door haar ontwikkelde en gebouwde ‘instrumenten’ worden in een gestructureerde improvisatie bespeeld. Ruimte en publiek leiden tot reactieve impulsen voor Mariska’s performance. Ze produceert geen impressies, maar schept voorwaarden voor een audiovisueel proces, wat leidt tot een ervaring met rituele energie. Voor de toeschouwer is het geen vluchtige impressie, maar een creatieve inspiratie, het beste wat kunst te bieden heeft.

Biografie Mariska de Groot

Mariska de Groot, 1982, studeerde Beeldende Kunst, hoofdrichting Grafische Vormgeving, aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en haalde in 2005 haar Bachelor’s diploma. Daarna studeerde ze ArtScience aan de Hogeschool der Kunsten in Den Haag, waar ze in 2012 haar Master’s diploma behaalde.

Mariska de Groot werkt met toon en klank en met licht en schaduw, waarbij het visuele en het auditieve een eenheid vormen en elkaar bepalen. De ordeningen van beeld en geluid worden bepaald door Mariska en door analoge machines. Voor het bouwen van de instrumenten heeft ze een bewuste keuze gemaakt voor het gebruik van analoge techniek. Licht en schaduw worden gegenereerd door schijven met gaten en niet door foto’s of lichtdoorlatend, bedrukt materiaal. De door haar ontwikkelde en gebouwde machines – de instrumenten – worden in een gestructureerde improvisatie bespeeld. Ruimte en publiek leiden tot reactieve impulsen voor Mariska’s performance. Haar werk sluit aan bij het vroege Russische projectionisme uit het begin van de 20e eeuw,  met daaraan verbonden het idee van ‘De grote Utopie’.

Mariska de Groot produceert geen impressies. Ze schept voorwaarden voor een audiovisueel proces, wat leidt tot een ervaring met rituele energie. Voor de toeschouwer is het daarom geen vluchtige impressie, maar een creatieve inspiratie. En dat is het beste wat kunst te bieden heeft. Galeriehoudster Anne Mie Emons zegt: ‘Ik heb tijdens haar performance het gevoel dat ik een parallelle wereld instap, waarin onbekende dimensies van licht en geluid kenbaar gemaakt worden.

CV Mariska de Groot