Home

11 december 2016 t/m 22 januari 2017
gesloten: 24 december 2016 t/m 9 januari 2017

“Horror vacui”

Casper Verborg (NL), schilderijen
Roel Heremans (BE), performance

De titel van de expositie refereert aan de onzekerheid van de mens, die niet kan leven met twijfel en onzekerheden en niet-beantwoorde vragen.

Casper Verborg neemt als basis voor de nieuwe werken in deze expositie een werk van een onbekende Vlaamse meester uit de omgeving van Jan Mandyn (1502 – circa 1560) ‘de bekoring van Sint Antonius’. Hij laat zich in deze nieuwe olieverfschilderijen inspireren door de laat-Middeleeuwse beeldtaal, met zijn religieuze taferelen, fabelachtige wezens, dromen en moraal. In al zijn beeldend werk verkent Casper Verborg de leesbaarheid van het beeld. Zijn schilderijen lijken feestelijke bijeenkomsten, maar al snel wordt duidelijk dat dit niet klopt. Groepen staan als passanten in de ruimte. Onderlinge verbanden zijn nauwelijks te leggen. Het perspectief blijkt niet te kloppen. Het zijn eerder parallelle werelden die samenkomen, dan coherente gebeurtenissen. De opeenvolging van gebeurtenissen ondermijnt de logica. Mogelijke verhalen spreken elkaar tegen. De tijd is opgeheven. Het is een universum van gelijktijdigheid waarin het onderscheid tussen heden en verleden is verdwenen.

Detail uit ‘De Bekoring van Sint Antonius':

o-68-detail-vlaams-middeleeuws-werk-webDeze schilderijen worden gecombineerd met een performance van Roel Heremans: Duet A.
Bij Duet A maken twee deelnemers een beweging langs de schemerzones van het brein waarin herinneringen worden gereconstrueerd. Via een hoofdtelefoon krijgen zij de opdracht de ogen te sluiten en zich situaties in te beelden. Die mentale constructies variëren van algemeen tot zeer persoonlijk. De participanten krijgen onder meer instructies om zichzelf op andere plaatsen voor te stellen, in andere kamers, met andere mensen. De combinatie van inbeelding en de ruimtelijke compositie die gemaakt wordt doordat de bezoekers zich verplaatsen, zorgt voor een spel van menselijke introspectie, reflectie en projectie. In dit werk staat ook de persoonlijke reconstructie en perceptie van tijd centraal. Elke luisteraar krijgt namelijk andere instructies waardoor een alternatieve compositie en ervaring kan groeien. Voor de bezoeker die niet participeert, wordt het werk een bewegende installatie van de andere bezoekers in de ruimte. Kijken en bekeken worden, binnendringen in het hoofd van een ander: met Duet A neemt iedere bezoeker op eigen manier en vanuit een eigen beleving deel aan een spel van de verbeelding.

———————————-

30 oktober t/m 27 november: Deseos del Espíritu

met werken van Aracelly Scheper

en

Carel Lanters

foto’s opening

Artikel in de kunstkrant nov/dec 2016: 6-kunstkrant-nov-dec-2016

Uit het persbericht:

“Deseos del Espíritu”

Aracelly Scheper (Bogota, 1983) is in 2016 afgestudeerd aan Fine Art ArtEZ Arnhem, waar ook Carel Lanters als docent ruimtelijke vormgeving 8 jaar aan verbonden is geweest. Voor haar ‘artistic re-search’ schreef Scheper een manifest waarin zij spreekt over het mystieke verbond tussen de camera, emoties en de psychologie van de toeschouwer. Zij maakt veelal stille video-werken waarin de stilte gedragen wordt door het beeld. Haar beelden ontstaan uit het verlangen om dichtbij haar eigen ver-haal, dat ontbreekt, te komen. Aracelly is geadopteerd op de leeftijd van drie maanden. Door het ontbreken van informatie over haar verleden is er een fascinatie ontstaan naar het (levens)verhaal dat incompleet is. De vraag die daar bij hoort is: ‘Hoe kun je iets missen wat je nooit gekend hebt?’ Om te verbeelden hoe het is om niet te weten, neemt ze in haar werk afstand van het (klassieke) narratief en roept de stilte, het gevoel van mijmeren, op. “Ik zie het narratief in de film als een belemmering in de verbeelding. Ik wil een openheid bewaren in mijn werk, die het onbeantwoorde omarmt”.

 

Voor het werk dat ontstond tijdens haar onderzoek ontving zij de VVAO-prijs. Deze prijs werd uitge-reikt in het kader van het 75-jarig bestaan van de VVAO Arnhem (Vereniging voor Vrouwen met een Academische Opleiding). De jury bestond uit de VVAO-leden Carol Westrik, consultant Werelderfgoed en Anne Mie Emons, galeriehouder Art Gallery O-68, Velp. Anne Mie Emons heeft aan Aracelly Scheper daarnaast de O-68 werkprijs toegekend, en haar uitgenodigd te komen exposeren in haar galerie O-68. Hiervoor gaat Schepers een samenwerkingsverband aan met Carel Lanters.

 

Carel Lanters (Didam 1955) volgde zijn opleiding aan de Academie voor Kunsten in Enschede (AKI, 1976-1981). Binnen de opleiding van ArtEZ Arnhem heeft hij het initiatief genomen voor de oprichting van de afdeling grensverleggend onderzoek, waarin hij is afgestudeerd. Door een vorm van sublimatie tracht hij op subtiele wijze de waarneming te scherpen. Hij zit niet vast aan een techniek of materiaal. Voor een aantal complexe situaties maakte hij monumentale werken. Maar ook integreert hij zijn kunst in het dagelijkse leven, door bijvoorbeeld straatmeubilair op een nieuwe wijze te rangschikken of te vervormen. Naast zijn opdracht-gebonden kunst, ontwikkelt hij objecten, beelden en installaties voor het tentoonstellingscircuit, waarin hij tevens met regelmaat optreedt als curator. Voor de tentoonstelling “Deseos del Espíritu” zal Carel een selectie maken van bestaande objecten en nieuw werk maken, afgestemd op de presentatie-vorm die in galerie O-68 zal plaatsvinden. Zo zal hij vanuit sculptuur het fenomeen geluid belichten.

 

Deze duo-tentoonstelling, een combi van jong en ervaren, belooft een enerverende tentoonstelling te worden, waarbij omwille van de getoonde projecties, de andere werken individueel zullen worden aangelicht. Ook zullen de twee kunstenaars zich, middels de twee ramen van de galerie, naar buiten manifesteren, zodat er een wisselwerking tussen de binnen- en buitenruimte gaat ontstaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>